02/10/2011 Γεύμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ Ν. Ελλάδος στη Κυπριακή ταβέρνα το Κιτρόμηλο