Στην εκδήλωση τιμήθηκαν Κύπριοι αθλητές / τριες που κατοικούν στην Ελλάδα και που πρόσφεραν ή προσφέρουν στον Αθλητισμό και Ελληνισμό.