Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων και δραματικών αλλαγών. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και των προβλημάτων που είναι πλέον κοινά για όλους μας, χώρες , κοινωνίες και άτομα, καλούνται, χωρίς χρονοτριβή, να προσαρμοσθούν στις αλλαγές αυτές. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να μας ενοχλεί ή να μας προβληματίζει. Όμως, εάν αγνοήσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας θα μείνουμε πίσω. Θα καταστούμε ουραγοί. Και θα πληρώσουμε βαρύ κόστος. Διότι οι εξελίξεις δεν θα πάψουν να τρέχουν. Απλώς θα τρέξουν χωρίς εμάς.
Μια πολιτική παράταξη που θέλει να ονομάζεται σύγχρονη οφείλει να προσαρμόζεται αστραπιαία στις αλλαγές αυτές που αγγίζουν την κοινωνία μας . Οφείλει να ηγηθεί στην προσπάθεια να τρέξουμε με τους ρυθμούς της εποχής μας. Σε επίπεδο νέων ιδεών, νοοτροπίας, γνώσης, τεχνολογιών. Χαράζοντας την ορθή πορεία για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Να παραμένει άξονας αναφοράς κοινών διαχρονικών αξιών, υιοθετώντας ταυτόχρονα πολιτικές και μεθόδους που παρακολουθούν τη δυναμική της εποχής μας.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η κατ’ εξοχήν εκσυγχρονιστική και προοδευτική δύναμη της Κύπρου. Η ιστορία τον έχει δικαιώσει διότι εκφράζει τις κυρίαρχες ιδέες της εποχής μας. Συντηρητικοί είναι όσοι για δεκαετίες θεοποίησαν τον μονοκομματικό κρατικό σοσιαλισμό και παραμένουν αιχμάλωτοι δογμάτων τα οποία κατέρρευσαν. Όσοι συνεχίζουν να αναπαράγουν διχασμούς του παρελθόντος.
Στην εποχή που διανύουμε ο δογματισμός, ο όποιος δογματισμός, αποτελεί μουσειακό είδος. Και οι ακραίες θέσεις οι όποιες ακραίες θέσεις, εκφράζουν μικρές μειοψηφίες. ΄Όσους ανήκουν στο παρελθόν και επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό. ΄Ήδη, αποτελούν παρελθόν πολιτικοί όροι ως « δεξιά», « κέντρο», “αριστερά”. Ποιο είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο των όρων αυτών στην εποχή μας; Κανένα. Οι περισσότερες κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και στην πρώην “Δύση” ασκούν μια πολιτική στην οικονομία: Την φιλελεύθερη. Με τις όποιες αποχρώσεις της. Οι φιλελεύθερες αρχές και αξίες έχουν επικρατήσει παγκοσμίως. Φιλελεύθερο προσανατολισμό – και μάλιστα έντονα φιλελεύθερο – έχουν οι περισσότεροι από όσους σήμερα αποκαλούνται σοσιαλιστές στη “Δύση”.
Η εποχή που διανύουμε κυριαρχείτε από τρία δεδομένα: Την οικονομία της αγοράς. Τον πραγματισμό. Την ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Η οικονομία της αγοράς δίδει σε μια κοινωνία δυναμισμό. Ο πραγματισμός – μακριά από δογματισμούς – επιτρέπει την ταχεία και ρεαλιστική προσαρμογή στις ανάγκες των καιρών. Η κοινωνική συνοχή – με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη – προστατεύει τους οικονομικά ασθενέστερους και αποτρέπει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, απαλύνει τις ανισότητες που προκαλεί ο οικονομικός ανταγωνισμός. Η ιδεολογική πυξίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, για το σήμερα και το αύριο προσδιορίζεται λοιπόν από τις ακόλουθες λέξεις: κοινωνικός φιλελευθερισμός, πραγματισμός, κοινωνική συνοχή.
Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, στις προκλήσεις της εποχής μας τις απαντήσεις δεν μπορεί να τις δώσει ούτε ο νεοφιλελευθερισμός, ούτε ο κρατισμός του σοσιαλισμού.
Αυτές οι προσεγγίσεις εξάντλησαν τα όριά τους. Ο νεοφιλελευθερισμός με την ανισότητα και τις κοινωνικές εντάσεις που προκαλεί. Ο κρατισμός του σοσιαλισμού με την έμφαση στον αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα που οδηγεί στην οικονομική οπισθοδρόμηση. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και σοσιαλισμού. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός του Δημοκρατικού Συναγερμού τον οδηγεί μακριά από δογματισμούς, ακρότητες , και δίπλα στις κυρίαρχες ιδεολογικές τάσεις της εποχής μας. Κινούμενος σ΄αυτό τον ενδιάμεσο χώρο ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι μια παράταξη μετριοπαθής, συνετή και προσγειωμένη. Με στόχο την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική ευαισθησία, το σεβασμό του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Μια παράταξη, που επιλέγει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση και συνεννόηση.
Έτσι ο πολιτικός χώρος που καλύπτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μακριά από τους ξεπερασμένους όρους του παρελθόντος, είναι ευρύτατος. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός του Δημοκρατικού Συναγερμού απευθύνεται σε όλους τους μη δογματικούς και φανατικούς πολίτες. Καλύπτει όλο τον φιλελεύθερο χώρο ενσωματώνοντας και τα μη δογματικά στοιχεία της σοσιαλδημοκρατίας. Έχει μόνον ένα πολιτικό αντίπαλο: Ό,τι εκφράζει , τον φανατισμό, τον δογματισμό, τον απομονωτισμό, τον κρατισμό και αποτελεί πλέον παρελθόν.
Οι θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού συμβαδίζουν με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, όπου κρίνεται το μέλλον όλων μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια δογματισμών, διχασμού, και φανατισμού. Οι εθνικοί κίνδυνοι απαιτούν ενότητα, υπευθυνότητα, πατριωτισμό. Ενότητα γύρω από το τρίπτυχο της εθνικής στρατηγικής: Δίκαιη λύση του κυπριακού, ευρωπαϊκή πορεία, στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Ο πατριωτισμός είναι δύναμη όταν υπηρετεί την ενότητα. Όλοι οι Κύπριοι είναι εξ ίσου πατριώτες. Ο πατριωτισμός είναι δύναμη, όταν υπηρετείται από την υπευθυνότητα και εδράζεται στην εθνική συνείδηση. Ακραίες εθνικιστικές εξάρσεις καθώς και η άρνηση της εθνικής συνείδησης, οδηγούν, εξίσου, σε αδιέξοδα.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστήριξε και προώθησε από την ίδρυση του την ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας μας. Χάρη στην νέα εποχή που ανοίγουμε με την ευρωπαϊκή μας πορεία, βάσιμα σήμερα προσβλέπουμε σε μια λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Μια λύση δίκαιη για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας βασισμένη στα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε.. Μια λύση απόλυτα ταυτισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μια λύση που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατοχυρώνει τις πολιτικές ελευθερίες του συνόλου του Κυπριακού λαού ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, θρησκεία ή φύλο. Δεν επιδιώκουμε αλλά και δεν θα δεχθούμε τίποτα λιγότερο από ότι απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
Τα χρόνια που έρχονται είναι τα χρόνια όπου θα εδραιώσουμε την πορεία μας στην Ευρώπη. Και σε επίπεδο ασφάλειας. Και διεθνούς επιρροής. Και οικονομικής σταθερότητας. Η μεγάλη δημοκρατική οικογένεια της Ευρώπης είναι ο φυσικός μας χώρος. Αυτή η πορεία θα έχει επιτυχή κατάληξη εάν και στο διεθνές πεδίο και στο εσωτερικό δυναμώσουμε την Κύπρο. Στο διεθνές πεδίο, με υπεύθυνη και σταθερή συμπεριφορά. Στο εσωτερικό πεδίο, κάνοντας τις τομές εκείνες που θα δυναμώσουν ακόμη πιο πολύ την οικονομία μας οδηγώντας την κυπριακή κοινωνία στο να ενταχθεί αρμονικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ειδικά στο οικονομικό πεδίο, με σωστό προγραμματισμό, σταδιακά και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, πρέπει να μειώσουμε τα μη παραγωγικά τμήματα του δημοσίου τομέα.
Στόχος μας πρέπει να είναι να απελευθερώσουμε ακόμη περισσότερες δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η εποχή του κράτους – επιχειρηματία είναι παρελθόν. Στόχος μας είναι ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος. Που θα επικεντρώνει τον ρόλο του στην κοινωνική μέριμνα και στην προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του πολίτη από την όποια αυθαιρεσία. Η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στον οικονομικό δυναμισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και στον κοινωνικό ρόλο του κράτους.
Οι μεγάλες αυτές προκλήσεις της εποχής μας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία, αν δεν δώσουμε πρωτοποριακό ρόλο στους νέους. Διότι οι νέοι άνθρωποι είναι φορείς νέων ιδεών, δυναμισμού και οραμάτων. Ειδικά σε μια εποχή πραγματισμού, χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ, τον ενθουσιασμό, το πάθος και το πείσμα των νέων. Οι νέοι θα σπάσουν τα στεγανά. Θα ανατρέψουν τα κατεστημένα, Θα ανοίξουν καινούργιους δρόμους.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός φιλοδοξεί να αποτελέσει τον άξονα πάνω στον οποίο θα χαραχθεί το μέλλον της Κύπρου. Ένα μέλλον, που βρίσκεται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.
Από την ίδρυση του άλλωστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός προσέβλεπε στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Για μας, Ευρώπη δεν είναι μόνον θεσμοί. Αλλά αρχές και αξίες. Μέσα από αυτές τις αξίες, αλλά και εκείνες που και εμείς φέρνουμε μαζί μας στην Ευρώπη, προσδιορίζεται μια δυναμική ιδεολογική προοπτική για τον Δημοκρατικό Συναγερμό που περικλείεται σε μιά λέξη: ΕΥΡΩΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Για μας Ευρωδημοκρατία σημαίνει:
• Ανθρωποκεντρικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα
• Ισχυρό κράτος προνοίας, όχι κράτος επιχειρηματίας
• Κοινωνικός φιλελευθερισμός
• Οικονομία της αγοράς και κοινωνική συνοχή
• Εθνική ταυτότητα και Ευρωπαικός προσανατολισμός
• Μετριοπάθεια, συναίνεση, και ενότητα
• Πραγματισμός και υπευθυνότητα
• Απόρριψη κάθε φανατισμού, δογματισμού και ακρότητας
Πάνω σ΄αυτή την Ευρωδημοκρατική τροχιά θα πορευθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Με ανοιχτούς ορίζοντες. Με τη δύναμη της συνεχούς προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής μας. Με σημαία την ενότητα όλων των Κυπρίων, και την ευρύτατη δυνατή συνεννόηση για να αποτρέπουμε κινδύνους και να κερδίζουμε ευκαιρίες.
Για μας, το νάμαστε ή πιο προοδευτική δύναμη της Κύπρου αποτελεί καθημερινή πρόκληση. Σ’ αυτή την πρόκληση θα ανταποκριθούμε. Υπηρετώντας το μέλλον της Κύπρου.