Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης για ομαλή διεξαγωγή των επικείμενων Προεδρικών εκλογών καθώς και πάγια θέματα της ομογένειας όπως η Ελληνική υπηκοότητα και τα εκλογικά δικαιώματα των Κυπρίων στην Ελλάδα. Το Δ.Σ. επίσης, ενημερώθηκε από τα αρμόδια όργανα των υπουργείων για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν την κατοχύρωση των εκλογικών δικαιωμάτων των Κυπρίων στους Δήμους και τις Περιφερειές της χώρας.

sinantisi3122012