19/06/2011 3ο Συνέδριο ΔΗ.ΣΥ. Νοτίου Ελλάδος
Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 Ιουνίου 2011