ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗ.ΣΥ.

Το καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού τροποποιήθηκε στο έκτακτο
Παγκύπριο Συνέδριο της 10ης Ιουλίου 2010.